Teknikinformation

Höj värdet på produkten

Användarinformationen är en del av produkten och kan i många fall vara avgörande för konsumentens intryck av produktens kvalitet.
Vi hjälper er med

 • Användarmanualer
 • Datablad
 • Produktkataloger
 • Systemdokumentation
 • CE-dokumentation

Fråga oss om hur vi kan hjälpa er med er dokumentation!

Bred expertis

En bra teknikinformatör är en mångsidig specialist. Vi har samlad expertis inom en mängd områden.

Våra konsulter har bakgrund som bl.a.

 • Civilingenjörer
 • Lingvister
 • Språkkonsulter
 • Och mycket mer…

Det är denna variation som gör att vi kan skapa den bästa dokumentationen!

Effektiva informationsmetoder

Vi använder oss av väletablerade moderna metoder för att skapa en pedagogisk och effektiv information:

 • Topic-baserad information – en metod ursprungligen utvecklad av IBM
 • Minimalism – en metod för att ge dig den information som behövs, så att du kan koncentrera dig på ditt jobb
 • Informationskategorisering – bygger på psykologisk forskning om hur vi tar till oss information
 • Moderna systemlösningar och CCMS/XML för dokumentation

Våra tjänster

Expertinfo erbjuder en bred expertis inom allt vad teknikinformation heter. Se mer om våra tjänster här.

KONTAKTA OSS IDAG!

Teknikskribenter

Teknikskribenter

Våra tekniska skribenter har tillsammans en mycket bred kompetens. Allt från civilingenjörer till lingvister, och med branscherfarenhet från maskinindustri, medicinsk teknik, mjukvara, telekom, och mycket mer.

Informationsarkitekter

Informationsarkitekter

En informationsarkitekt är en specialistkonsult som hjälper till att strukturera och effektivisera hela företagets informationshantering. Allt från Content Audits till effektivisering via återanvändning och implementeringar av system.

Projektledare

Projektledare

Bra projektledare inom teknikinformation ser till att projekten blir klara i tid och inom budget. Våra projektledare kan också hjälpa till att skapa en agil arbetsprocess för teknikinformationen.

Illustratörer

Illustratörer

En bild säger mer än 1000 ord som man brukar säga. Bra illustrationer är naturligtvis centrala i en bra dokumentation. Vi har illustratörer som kan hjälpa till med det mesta – 2D, 3D, video och hantering av CAD-material.

eLearning

eLearning

Utnyttja dokumentationen på fler sätt. Vi har specialister på eLearning som kan hjälpa er att ta tillvara på er dokumentation även i utbildningssyfte på ett pedagogiskt och modernt sätt i interaktiva format.

Branscher

Expertinfo har under årens lopp bidragit med expertkonsulter inom ett stort antal branscher. En bra teknikinformatör är framför allt en specialist på att ta till sig ny information och omsätta det i effektiv och pedagogisk dokumentation.

Vi begränsar oss därför inte till vissa specifika branscher, men har mycket bred erfarenhet inom bl.a dessa:

Några av våra branscher

Maskinindustri: 100%
Medicinsk teknik: 70%
Telekom: 70%
VVS: 50%
Mjukvara: 50%
Spel och underhållning: 35%