Xylem – Teknikinformation och XML

Xylem – Teknikinformation och XML

I korthet

Xylem (före detta ITT Flygt) är ett företag med 12 000 medarbetare i mer än 150 länder som arbetar med att hitta innovativa lösningar för världens vattenförsörjning. Företaget tillverkar pumpar, omrörare, luftare, UV- och ozonrenare samt filtreringsutrustning för vattenrening

Expertinfo har fått förtroendet att sedan många år tillbaka hjälpa Xylem med allt från teknikinformatörer till specialisthjälp inom XML, single-sourcing och content management-frågor.

Projekt

Expertinfo har hjälpt Xylem med seniora och erfarna teknikinformatörer i en rad projekt. Förutom detta fick vi också i uppdrag att se över och göra om de stilmallar (XSLT) som ligger till grund för Xylems många olika format och layouter vid publicering av teknisk dokumentation.

När Expertinfo fick uppdraget bestod stilmallarna av 50,000 rader kod, och det fanns väldigt lite struktur (s.k. ”spagettikod”). Dessutom var det väldigt mycket kod som var duplicerad i onödan, vilket gjorde underhåll mycket svårt.

Efter uppdragets slutförande hade vi reducerat koden till en tiondel – 5,000 rader kod. Dessutom hade vi strukturerat upp den i moduler, så att det blev mycket enklare att utveckla ny funktionalitet.

Kompetensområden

Teknikinformation: 40%
Informationsarkitektur: 20%
XML-utveckling: 40%
19 februari, 2015