Maquet – eLearning

Maquet – eLearning

I korthet

MAQUET Critical Care tillhör Getingekoncernen, en av världens ledande leverantörer av medicinteknisk utrustning med en omsättning på 22,2 miljarder kr. MAQUET är uppdelat på tre affärsområden, Surgical Workplaces, Cardiovascular och Critical Care.Maquet Critical Care i Solna, med ca 400 anställda, utvecklar och tillverkar en av marknadens mest avancerade intensivvårdsventilatorer SERVO-i. Varumärket SERVO och Servoventilatorerna har varit ledande sedan 1971 och MAQUET Critical Care gör nu även satsningar i marknadssegmentet anestesi med sin nya anestesimaskin FLOW-i.

Expertinfo har fått förtroendet att hjälpa Maquet med sin marknadskommunikation och eLearning.

Projekt

Expertinfo har hjälpt Maquet med allt möjligt inom marknadskommunikation. Framför allt har vi arbetat mycket med eLearning, och vår eLearning-specialist har bl.a tagit fram ett antal utbildningsfilmer för att på ett pedagogiskt sätt visa funktionaliteten i Maquets produkter.

Kompetensområden

eLearning: 40%
Teknikinformation: 20%
Marknadskommunikation: 40%
19 februari, 2015