Atlas Copco – Content Management

Atlas Copco – Content Management

I korthet

Atlas Copco Rock Drills ville införa ett nytt CMS för teknisk dokumentation. Deras tidigare system erbjöd inte längre den funktionalitet Atlas Copco behövde. Expertinfo fick i uppdrag att ta fram ett nytt system som kunde hantera topic-baserad dokumentation och single-sourcing på ett effektivt sätt.

Projektet

Expertinfos konsult tillsattes som projektledare och informationsarkitekt. En kravspecifikation togs fram som underlag till en RFP (Request for Proposal), följt av en urvalsprocess, framtagning av informationsarkitektur, taxonomier (metadata), etc.

I avslutningen av projektet har Expertinfo arbetat med konfigurering och anpassning av systemet utefter önskemål, och Atlas Copco har nu gått in i migreringsskedet för att föra över all sin dokumentation i det nya systemet.

Den nya dokumentationsmiljön har blivit mycket väl mottagen av användarna, och förväntningarna är stora på en ny spännande fas i arbetet med teknikinformation i framtiden!

Kompetensområden

Projektledning: 30%
Informationsarkitektur: 40%
XML-utveckling: 30%
19 februari, 2015