MSB – Information för krishantering

MSB – Information för krishantering

I korthet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift är att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger MSB stöd till de som är ansvariga. De ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat.

Expertinfo är ramavtalsleverantör till MSB och hjälper till med att skriva artiklar och reportage, språkgranska och bearbeta texter, skriva lättläst samt analysera och strukturera information inom krishantering.

Projekt

Vi på Expertinfo är väldigt stolta och glada över att få ha bistått med vårt yrkeskunnande i läsbarhet och klarspråk i arbetet med broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och den lättlästa versionen av broschyren på dinsäkerhet.se.

Vi har även som skribenter och redaktörer deltagit i flera större utvecklingsprojekt för MSB. Vi har i samråd med deras projektgrupper tagit fram nationella riktlinjer för bland annat ledning och samverkan mellan samhällsaktörer vid en samhällsstörning (till exempel skogsbranden i Västmanland) och rekommendationer för hur de drabbade och deras närstående ska tas omhand vid en katastrof utomlands (till exempel tsunamin i Thailand). Dessutom har vi skrivit lättläst information om ebola-viruset för det nationella informationsnumret 113 13 och webbsajten krisinformation.se.

Kompetensområden

Språkgranskning: 40%
Metoden Lättläst: 40%
Informationsstruktur: 20%
29 november, 2018